Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 10
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển Sinh (Admin) Tuyển sinh Trường THPT FPT Cần Thơ 1 13/07/2021 30/09/2021
2 CTV Telesale Tuyển sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng 4 12/03/2021 20/03/2021
3 CTV sáng tạo nội dung (Fulltime) Tuyển sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 09/03/2021 25/03/2021
4 CTV Promoter (Fulltime) Tuyển sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 09/03/2021 25/03/2021
5 CTV thiết kế (Fulltime) Tuyển sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 09/03/2021 25/03/2021
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 09/03/2021 31/03/2021
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT Bình Định 5 19/12/2020 29/12/2020
8 CTV Tuyển sinh Part-Time/Full-Time Tuyển sinh Trường THPT FPT Cần Thơ 5 13/01/2021 31/01/2021
9 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT Hà Nội 4 31/12/2018 15/02/2019
10 CB Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT Hà Nội 2 21/05/2018 20/06/2018

Trang 1 / 1