Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 29
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Nhân sự phụ trách Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 23/09/2022 14/10/2022
2 Kiến trúc sư dự án Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 31/03/2022 30/09/2022
3 Cán bộ Truyền thông thương hiệu (FEHO) Truyền thông/Quan hệ công chúng Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 18/07/2022 30/09/2022
4 Cán bộ nhân sự Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 04/08/2022 31/08/2022
5 Cán bộ Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 3 13/07/2022 31/08/2022
6 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 03/06/2022 30/06/2022
7 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 05/05/2022 30/06/2022
8 Cán bộ Đảm bảo Chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 19/05/2022 30/06/2022
9 Cán bộ nhân sự Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 03/06/2022 15/06/2022
10 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 10/02/2022 31/05/2022

Trang 1 / 3