Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 67
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Nhân sự tổng hợp (C&B) Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 13/03/2023 15/04/2023
2 Trưởng phòng Nhân sự (FE Cần Thơ) Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 20/03/2023 08/04/2023
3 Cán bộ Văn hóa – Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 13/02/2023 31/03/2023
4 Cán bộ phát triển chương trình phổ thông Nghiên cứu và phát triển chương trình Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 16/03/2023 31/03/2023
5 Cán bộ Tester and Operator - Tổ chức Giáo dục FPT Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 2 08/02/2023 31/03/2023
6 Cán bộ PHP Developer - Tổ chức Giáo dục FPT Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 2 08/02/2023 31/03/2023
7 Cán bộ Front End Developer - Tổ chức Giáo dục FPT Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 2 16/12/2022 31/03/2023
8 Cán bộ Back End Developer - Tổ chức Giáo dục FPT Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 2 08/02/2023 31/03/2023
9 Cán bộ nhân sự tổng hợp Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 08/03/2023 31/03/2023
10 Cán bộ nhân sự làm việc tại Hải Phòng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hải Phòng 1 08/03/2023 31/03/2023

Trang 1 / 7