Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 24
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Đảm bảo Chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 19/05/2022 30/06/2022
2 Kiến trúc sư dự án Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 31/03/2022 30/06/2022
3 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 13/04/2022 31/05/2022
4 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 05/05/2022 31/05/2022
5 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT TP. HCM 2 29/04/2022 31/05/2022
6 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 12/04/2022 20/05/2022
7 Cán bộ Hành chính - Văn thư Văn thư - Lưu trữ Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 05/05/2022 15/05/2022
8 Cán bộ Tuyến dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 10/02/2022 10/05/2022
9 Cán bộ Văn hóa – Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 14/01/2022 30/04/2022
10 Cán bộ Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 3 11/12/2021 30/04/2022

Trang 1 / 3