Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 9
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giám thị học đường - THPT FPT Cần Thơ Giám thị Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/08/2022 31/08/2022
2 Cán bộ Y tế - Tổng hợp Y tế Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/07/2022 01/08/2022
3 Cán bộ Công tác học sinh - Admin_Trường THPT FPT Cần Thơ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 08/06/2022 15/07/2022
4 Cán Bộ Tư Vấn Tâm Lý Học Đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/08/2021 30/05/2022
5 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 23/03/2022 12/04/2022
6 Cán bộ Hành chính – Thu Ngân Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/02/2022 28/02/2022
7 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/01/2022 31/01/2022
8 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 14/12/2021 31/12/2021
9 Trưởng nhóm Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/09/2021 15/11/2021

Trang 1 / 1