Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 4
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/01/2022 31/01/2022
2 Cán Bộ Tư Vấn Tâm Lý Học Đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/08/2021 31/01/2022
3 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 14/12/2021 31/12/2021
4 Trưởng nhóm Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/09/2021 15/11/2021

Trang 1 / 1