Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 11
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 19/08/2021 01/12/2022
2 Giáo viên nghệ thuật Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 30 15/08/2022 01/10/2022
3 Trưởng nhóm Quản Nhiệm - THPT FPT Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 12/07/2022 31/08/2022
4 Giáo Viên Tin Học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 18/08/2021 01/08/2022
5 Giáo viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/08/2021 01/08/2022
6 Giáo viên Quản nhiệm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 15 23/03/2022 31/07/2022
7 Tổ Phó Tổ Quản Nhiệm - THPT FPT Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 05/07/2022 31/07/2022
8 Giáo viên bộ môn THPT Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 20 18/08/2021 20/06/2022
9 Giáo Viên Vật Lý Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/08/2021 20/06/2022
10 Giáo Viên Hoá Học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/06/2021 15/07/2021

Trang 1 / 2