Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 6
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tuyển sinh - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 5 07/09/2022 30/09/2022
2 Trưởng phòng Tuyển sinh - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 12/07/2022 30/09/2022
3 CTV Digital Marketing (fulltime) - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/09/2022 25/09/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 04/08/2022 31/08/2022
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 20/01/2022 31/01/2022
6 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 08/09/2021 30/09/2021

Trang 1 / 1