Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 75
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 13/07/2022 30/11/2022
2 Giám đốc dự án_Phổ thông Cao đẳng Kiên Giang Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 28/09/2022 01/11/2022
3 Giám đốc dự án_Phổ thông Cao đẳng Bình Phước Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 28/09/2022 01/11/2022
4 Cán bộ Hành chính (PTCĐ HN) Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2022 16/10/2022
5 Cán bộ Hành chính (PTCĐ HN) Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/09/2022 16/10/2022
6 Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 29/08/2022 01/10/2022
7 Cán bộ Công tác sinh viên(Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 31/08/2022 25/09/2022
8 Cán bộ Chủ nhiệm (PTCĐ FPT Polytechnic) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 24/08/2022 18/09/2022
9 Giám thị học đường (Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic) Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/08/2022 11/09/2022
10 CTV Giám thị Học đường - PTCĐ FPT Polytechnic Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 25/05/2022 31/08/2022

Trang 1 / 8