Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 98
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên - Nghiên cứu viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Dương 2 21/03/2023 16/05/2023
2 Cán bộ Hành chính (Hà Nam) Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nam 1 20/03/2023 15/04/2023
3 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 15/03/2023 01/04/2023
4 Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên 1 14/03/2023 26/03/2023
5 Cán bộ Chủ nhiệm (PTCĐ FPT Polytechnic) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/03/2023 24/03/2023
6 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 19/02/2023 15/03/2023
7 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nam Định 1 06/01/2023 11/03/2023
8 Cán bộ Hành chính (PTCĐ HN) Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/02/2023 09/03/2023
9 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 27/02/2023 06/03/2023
10 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Dương 1 10/02/2023 01/03/2023

Trang 1 / 10