Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 8
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Chủ nhiệm_FPL PTCĐ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/04/2021 25/04/2021
2 Cán bộ Đào tạo_FPL PTCĐ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/04/2021 20/04/2021
3 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 01/04/2021 11/04/2021
4 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 13/03/2021 31/03/2021
5 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/02/2021 10/03/2021
6 Giám đốc Dự án Phổ thông Cao đẳng (Giám đốc cơ sở) Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 27/01/2021 18/02/2021
7 Giám thị học đường Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/11/2020 15/12/2020
8 Giám đốc Dự án Phổ thông Cao đẳng Quản trị kinh doanh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 20/01/2021 03/02/2021

Trang 1 / 1