Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 28
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ chủ nhiệm Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 18/11/2021 01/12/2021
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Thỉnh giảng) Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 15/11/2021 04/01/2022
3 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Thỉnh giảng) Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 15/11/2021 02/01/2022
4 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/11/2021 25/11/2021
5 Cán Bộ Tổ Chức Và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 18/10/2021 01/11/2021
6 Cán bộ Thiết kế Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 18/09/2021 01/11/2021
7 Cán bộ Thiết kế đồ họa Thiết kế Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/09/2021 25/10/2021
8 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 01/10/2021 31/10/2021
9 Cán bộ Marketing (phụ trách Truyền thông) Truyền thông/Quan hệ công chúng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 18/09/2021 18/10/2021
10 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 17/09/2021 10/10/2021

Trang 1 / 3