Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 61
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 26/08/2021 30/12/2021
2 Giảng viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 21/10/2021 20/12/2021
3 Giáo viên Ngữ văn Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 03/06/2021 19/12/2021
4 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 16/11/2021 02/01/2022
5 Giảng viên Nghệ thuật (Dance sport, Nhảy hiện đại) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/11/2021 10/12/2021
6 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 09/06/2021 28/10/2021
7 Giảng viên cơ hữu tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 22/10/2021 01/11/2021
8 Giảng viên Vovinam Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 01/10/2021 25/10/2021
9 Giảng viên Quản trị khách sạn Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 16/09/2021 16/10/2021
10 Giáo viên Toán Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 4 31/05/2021 01/09/2021

Trang 1 / 7