Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 168
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên phụ trách nghệ thuật( Mỹ thuật ) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 2 08/12/2022 01/09/2023
2 Giảng viên phụ trách nghệ thuật (Nhảy hiện đại) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 2 08/12/2022 01/09/2023
3 Giáo viên Hóa học Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Dương 2 23/03/2023 08/05/2023
4 Giáo viên Vật lý Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Dương 2 23/03/2023 08/05/2023
5 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/02/2023 30/04/2023
6 Giảng viên Thiết kế đồ họa_PTCĐ BG Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 01/02/2023 30/04/2023
7 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 30/01/2023 31/03/2023
8 Chủ nhiệm bộ môn Văn hóa Phổ thông (PTCĐ FPT Polytechnic) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/02/2023 10/03/2023
9 Giảng viên - phụ trách Tin học Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 3 02/11/2022 01/03/2023
10 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/12/2022 28/02/2023

Trang 1 / 17