Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 17
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tuyển sinh (PTCĐ HN) Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/09/2022 23/10/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 27/05/2022 10/06/2022
3 CTV Tuyển Sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 15/02/2022 31/03/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 17/02/2022 17/03/2022
5 Cán bộ Tuyển Sinh - Dự án Phổ thông Cao đẳng Thái Nguyên Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên 3 23/02/2022 10/03/2022
6 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 07/01/2022 20/01/2022
7 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 3 23/11/2021 15/12/2021
8 CTV PR&Marketing (Full-time) Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 23/11/2021 15/12/2021
9 Cán Bộ Tuyển Sinh/Telesale Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 19/05/2021 30/09/2021
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 12/06/2021 30/06/2021

Trang 1 / 2