Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 9
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 12/06/2021 30/06/2021
2 Cán Bộ Tuyển Sinh/Telesale Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 19/05/2021 30/09/2021
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 3 12/03/2021 30/04/2021
4 CTV Tuyển Sinh Full Time Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 25/02/2021 10/03/2021
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 04/01/2021 20/01/2021
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 3 29/12/2020 25/01/2021
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 3 28/12/2020 15/01/2021
8 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 29/12/2020 15/01/2021
9 CTV Tuyển Sinh Full-Time Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 05/11/2020 20/11/2020

Trang 1 / 1