Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 11
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV PR&Marketing (Full-time) Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 23/11/2021 15/12/2021
2 CTV Tư vấn tuyển sinh (Full-time) Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 3 23/11/2021 15/12/2021
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 12/06/2021 30/06/2021
4 Cán Bộ Tuyển Sinh/Telesale Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 19/05/2021 30/09/2021
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 3 12/03/2021 30/04/2021
6 CTV Tuyển Sinh Full Time Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 25/02/2021 10/03/2021
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 04/01/2021 20/01/2021
8 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 3 29/12/2020 25/01/2021
9 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 3 28/12/2020 15/01/2021
10 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 29/12/2020 15/01/2021

Trang 1 / 2