Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 33
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Quảng Nam 3 13/02/2023 15/03/2023
2 Cán bộ Truyền thông Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 16/02/2023 01/03/2023
3 Cán bộ Tuyển sinh - PTCĐ Nghệ An Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nghệ An 3 23/12/2022 28/02/2023
4 CTV Tuyển sinh (fulltime) - Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 06/02/2023 21/02/2023
5 Cán bộ Tuyển sinh - PTCĐ Nam Định Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nam Định 3 12/01/2023 16/02/2023
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 06/02/2023 15/02/2023
7 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 15/02/2022 15/02/2023
8 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 10/01/2023 15/02/2023
9 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 08/11/2022 01/02/2023
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nam 3 14/11/2022 15/01/2023

Trang 1 / 4