Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 33
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Dịch vụ sinh viên / Student Service Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 2 21/06/2022 31/07/2022
2 Chuyên viên tổ chức và truyền thông hoạt động sinh viên / Student Communication Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 21/06/2022 31/07/2022
3 Chuyên viên về Marketing & Truyền thông Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 29/06/2022 15/07/2022
4 Cán bộ Kỹ thuật Hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 28/05/2022 30/06/2022
5 Business Lecturer (Foreigner or Vietnamese) - (Part-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 31/03/2022 30/06/2022
6 Chuyên viên Thiết kế và sáng tạo nội dung Marketing Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 23/05/2022 23/06/2022
7 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 2 28/05/2022 15/06/2022
8 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin (IT Support) Công nghệ thông tin Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 10/05/2022 31/05/2022
9 Cán Bộ Hành Chính Hành chính - Đảm bảo Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 10/05/2022 31/05/2022
10 Cán bộ Marketing/Truyền thông Marketing Swinburne Việt Nam TP. HCM 2 10/05/2022 31/05/2022

Trang 1 / 4