Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 50
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Academic Coordinator (FOREIGNER) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam TP. HCM 4 24/02/2023 30/04/2023
2 Business Administration Lecturer (Foreigner) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 04/03/2023 30/04/2023
3 Giảng viên Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng và cơ hữu) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 28/02/2023 30/04/2023
4 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng và cơ hữu) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 28/02/2023 30/04/2023
5 Giảng viên Truyền thông (Thỉnh giảng và cơ hữu) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 6 28/02/2023 30/04/2023
6 Cán bộ Hành chính Lễ tân Hành chính - Đảm bảo Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 27/02/2023 25/03/2023
7 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 01/03/2023 15/03/2023
8 Cán bộ Thiết kế Thiết kế Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 27/02/2023 15/03/2023
9 Cán bộ Tuyển sinh (Phụ trách Thiết kế) Marketing Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 20/02/2023 15/03/2023
10 Cán bộ Dịch vụ Sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 09/01/2023 28/02/2023

Trang 1 / 5