Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 34
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Tổ Chức Và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam TP. HCM 4 12/08/2022 31/10/2022
2 Business Lecturer (Foreigner or Vietnamese) - (Part-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 31/03/2022 30/10/2022
3 Cán bộ Kỹ thuật Hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 28/05/2022 30/09/2022
4 Chuyên viên tổ chức và truyền thông hoạt động sinh viên / Student Communication Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 21/06/2022 15/09/2022
5 Chuyên viên Thiết kế và sáng tạo nội dung Marketing Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 03/08/2022 31/08/2022
6 Cán Bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo (chương trình tiếng Anh và các kỹ năng công dân toàn cầu) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 18/04/2022 20/08/2022
7 Cán bộ Dịch vụ sinh viên / Student Service Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 2 21/06/2022 31/07/2022
8 Chuyên viên về Marketing & Truyền thông Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 29/06/2022 15/07/2022
9 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 2 28/05/2022 15/06/2022
10 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin (IT Support) Công nghệ thông tin Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 10/05/2022 31/05/2022

Trang 1 / 4