Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 2
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Quản lý và Tư vấn đào tạo Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 26/10/2020 21/12/2020
2 Student Service Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 26/08/2020 30/09/2020

Trang 1 / 1