Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 18
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Media Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 17/06/2022 31/08/2022
2 Business Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 17/06/2022 31/08/2022
3 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 17/06/2022 20/08/2022
4 Giảng viên Truyền thông đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 17/06/2022 20/08/2022
5 Giảng viên Công nghệ Thông tin Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 17/06/2022 20/08/2022
6 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 3 15/07/2022 15/08/2022
7 Giảng viên Truyền thông đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 4 15/07/2022 15/08/2022
8 Global Citizen Lecturer (part-time & full-time) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 12 15/07/2022 09/08/2022
9 Communication and Public Relation Lecturer (Foreigner or Vietnamese) - (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 3 22/03/2022 31/07/2022
10 IT Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 3 15/03/2022 31/07/2022

Trang 1 / 2