Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 29
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 IT Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 4 03/03/2023 30/04/2023
2 Multimedia & Communication Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 4 03/03/2023 30/04/2023
3 Giảng viên Công nghệ Thông tin Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 2 17/06/2022 30/04/2023
4 Giảng viên Truyền thông & Báo chí Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 17/06/2022 30/04/2023
5 Soft skills Teacher (Global Citizen Program) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 09/09/2022 30/04/2023
6 Giảng viên Kinh tế Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 3 17/06/2022 30/04/2023
7 Giảng viên chuyên ngành Đồ họa Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 2 17/11/2022 30/04/2023
8 IT Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 3 03/02/2023 20/04/2023
9 Business Administration Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 21/02/2023 20/04/2023
10 Giảng viên Truyền thông đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 2 09/02/2023 28/02/2023

Trang 1 / 3