Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 14
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Đảm bảo cơ sở vật chất Hành chính - Đảm bảo Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 27/03/2021 20/07/2021
2 English teacher Tiếng Anh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 01/06/2021 30/06/2021
3 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 27/03/2021 10/04/2021
4 Cán bộ kỹ thuật hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 18/03/2021 31/03/2021
5 Giám thị học đường Hành chính - Đảm bảo Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 10/03/2021 20/03/2021
6 Trưởng phòng Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/09/2020 20/03/2021
7 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 28/09/2020 15/03/2021
8 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 13/01/2021 31/01/2021
9 Cán bộ IT Công nghệ thông tin Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 29/12/2020 15/01/2021
10 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 23/11/2020 15/12/2020

Trang 1 / 2