Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 7
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 23/11/2020 15/12/2020
2 Cán bộ Tuyển sinh - phụ trách Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/10/2020 15/12/2020
3 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/09/2020 15/11/2020
4 Trưởng phòng Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/09/2020 20/11/2020
5 Cán bộ truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 31/10/2020 20/11/2020
6 Cán bộ Kỹ thuật điện (M&E) Kỹ thuật hạ tầng Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/09/2020 20/10/2020
7 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/09/2020 10/10/2020

Trang 1 / 1