Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 9
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 06/06/2022 30/09/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 22/03/2022 10/04/2022
3 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 28/02/2022 10/03/2022
4 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 23/01/2021 10/02/2022
5 Cán bộ Tuyển sinh (PR & Content Marketing) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 18/06/2021 30/06/2021
6 Cán bộ tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 16/04/2021 30/04/2021
7 Trưởng nhóm Truyền thông Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/01/2021 15/01/2021
8 Cán bộ Truyền thông Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/01/2021 15/01/2021
9 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 25/08/2020 10/09/2020

Trang 1 / 1