Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 6
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 23/01/2021 20/09/2021
2 Cán bộ Tuyển sinh (PR & Content Marketing) Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 18/06/2021 30/06/2021
3 Cán bộ tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 16/04/2021 30/04/2021
4 Trưởng nhóm Truyền thông Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/01/2021 15/01/2021
5 Cán bộ Truyền thông Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/01/2021 15/01/2021
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 25/08/2020 10/09/2020

Trang 1 / 1