Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 13
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tư vấn Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 15/03/2023 15/04/2023
2 Cán bộ tuyển sinh (Phụ trách Truyền thông) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 08/03/2023 31/03/2023
3 Cán bộ tuyển sinh (Promoter) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 15/11/2022 10/12/2022
4 CTV Tư vấn Tuyển sinh (Full-time) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 11/11/2022 30/11/2022
5 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 06/06/2022 30/09/2022
6 Cán bộ Tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 22/03/2022 10/04/2022
7 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 28/02/2022 10/03/2022
8 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 23/01/2021 10/02/2022
9 Cán bộ Tuyển sinh (PR & Content Marketing) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 18/06/2021 30/06/2021
10 Cán bộ tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 16/04/2021 30/04/2021

Trang 1 / 2