Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 532
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 2 27/09/2022 31/10/2022
2 Chuyên viên Pháp lý dự án Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 08/09/2022 31/10/2022
3 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên (Phụ trách Thiết kế và Truyền thông) Thiết kế Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 31/10/2022
4 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 25/08/2022 31/10/2022
5 Giảng viên Công nghệ thông tin (Information Assurance ) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 08/02/2022 31/10/2022
6 Giảng viên Nghiên cứu viên Mỹ thuật ứng dụng Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 25/08/2022 31/10/2022
7 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 25/08/2022 31/10/2022
8 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Kinh tế (Full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 25/08/2022 31/10/2022
9 Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình Xây Dựng Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 28/09/2022 15/10/2022
10 Cán bộ đảm bảo chất lượng (Kiểm soát _QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/09/2022 15/10/2022

Trang 1 / 54