Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 382
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Hành chính - Thư ký Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/04/2021 15/05/2021
2 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 1 19/04/2021 19/05/2021
3 Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng Công Trình Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/04/2021 27/04/2021
4 Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình Xây Dựng Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/04/2021 27/04/2021
5 Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/04/2021 27/04/2021
6 Cán Bộ Thư Viện Thông tin thư viện Trường Đại học FPT TP. HCM 2 15/04/2021 15/05/2021
7 CB Marketing Online Marketing Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/01/2021 20/04/2021
8 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (Tài liệu _QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 10/04/2021 30/04/2021
9 Cán bộ hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 09/04/2021 20/04/2021
10 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 25/01/2021 01/05/2021

Trang 1 / 39