Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 401
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Y tế_FPTU QN Y tế Trường Đại học FPT Bình Định 1 22/07/2021 05/08/2021
2 Cán bộ Hành chính phụ trách quản lý KTX Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Bình Định 1 22/07/2021 05/08/2021
3 Cán bộ Media Quay dựng Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/07/2021 10/08/2021
4 Giảng viên - Nghiên cứu viên (Khối ngành Kinh tế) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 25/03/2021 31/08/2021
5 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 1 19/04/2021 01/09/2021
6 Lập trình viên Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT TP. HCM 1 25/02/2021 01/09/2021
7 Cán bộ tư vấn tâm lý Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 19/11/2020 01/09/2021
8 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội_MS01 Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/07/2021 30/07/2021
9 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội_MS02 Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/07/2021 30/07/2021
10 Cán bộ Y tế Y tế Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 02/07/2021 20/07/2021

Trang 1 / 41