Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 571
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên, Nghiên Cứu Viên Cơ hữu Khối Ngành Kinh Tế Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 19/02/2023 30/11/2023
2 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 22/02/2023 30/11/2023
3 Giảng viên Trí tuệ nhân tạo Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 11/10/2022 30/11/2023
4 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 21/02/2023 30/11/2023
5 Giảng viên cơ hữu Tiếng Nhật Tiếng Nhật Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 28/12/2022 30/04/2023
6 Giảng viên cơ hữu Quản trị Kinh doanh (Tiến sĩ) Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 28/12/2022 30/04/2023
7 Giảng viên cơ hữu Công nghệ thông tin (Tiến sĩ) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 28/12/2022 30/04/2023
8 Chủ nhiệm bộ môn An toàn thông tin (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
9 Chủ nhiệm bộ môn Quản trị Truyền thông (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
10 Chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023

Trang 1 / 58