Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 345
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 English Lecturer (Full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 12 05/02/2023 30/11/2023
2 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 22 22/02/2023 30/11/2023
3 Giảng viên Thiết Kế Mỹ Thuật Số Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 6 21/02/2023 30/11/2023
4 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 24/11/2022 31/08/2023
5 Giảng viên tiếng Nhật Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 1 01/03/2023 31/05/2023
6 Giảng viên cơ hữu Tiếng Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 28/12/2022 30/04/2023
7 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 6 28/12/2022 30/04/2023
8 Giảng viên cơ hữu Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 9 28/12/2022 30/04/2023
9 Giảng viên cơ hữu ngành Toán (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 28/12/2022 30/04/2023
10 Giảng viên cơ hữu Tiếng Trung (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 28/12/2022 30/04/2023

Trang 1 / 35