Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 22
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Bình Định 3 04/11/2021 30/11/2021
2 Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh COUNSELOR - Báo cáo Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 22/05/2019 31/03/2021
3 CB Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 3 13/03/2021 25/03/2021
4 CTV Tuyển Sinh (Fulltime) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 5 12/03/2021 12/04/2021
5 CB Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 2 25/12/2020 10/01/2021
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Bình Định 5 11/12/2020 18/12/2020
7 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 05/11/2020 31/12/2020
8 Cộng tác viên fulltime telesale Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 4 30/11/2020 20/03/2021
9 Cán bộ tuyển sinh ( Chương trình DAS++) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/08/2020 12/09/2020
10 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 3 18/02/2020 10/03/2020

Trang 1 / 3