Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 17
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CỘNG TÁC VIÊN TELESALE Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 4 30/11/2020 20/12/2020
2 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Đà Nẵng 10 05/11/2020 15/12/2020
3 Cán bộ tuyển sinh ( Chương trình DAS++) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/08/2020 12/09/2020
4 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 3 18/02/2020 10/03/2020
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 3 09/12/2019 31/12/2019
6 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2019 10/12/2019
7 Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh COUNSELLOR - Báo cáo Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 22/05/2019 30/11/2019
8 Nhân viên bellman/lễ tân nam Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/10/2019 30/11/2019
9 Nhân viên lễ tân nam Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/08/2019 31/10/2019
10 CB Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 2 29/03/2018 15/04/2018

Trang 1 / 2