Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 31
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 1 09/05/2022 31/05/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
3 CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH (Full-time) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 5 28/03/2022 29/04/2022
4 CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH - TELESALES Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 4 20/03/2022 15/04/2022
5 CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH (Full-time) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 5 16/02/2022 31/03/2022
6 CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH - TELESALES Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 4 10/01/2022 12/03/2022
7 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 1 10/02/2022 10/03/2022
8 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 15/02/2022 28/02/2022
9 Cán bộ tuyển sinh - Counselor Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 10/01/2022 28/02/2022
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Bình Định 3 04/11/2021 30/11/2021

Trang 1 / 4