Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 44
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Thiết kế Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 27/04/2022 30/05/2022
2 Giám thị học đường Giám thị Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/05/2022 30/05/2022
3 Cán bộ Kỹ thuật Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/05/2022 25/05/2022
4 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/05/2022 25/05/2022
5 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 28/04/2022 20/05/2022
6 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 05/05/2022
7 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 24/04/2022
8 Cán bộ Tư vấn tâm lý học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/06/2021 02/04/2022
9 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/10/2021 13/03/2022
10 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 10/02/2022 21/02/2022

Trang 1 / 5