Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 23
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/10/2020 16/10/2020
2 Cán bộ Y tế Trường Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
3 Cán bộ Giáo vụ Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
4 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 24/06/2020 06/07/2020
5 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 31/05/2020 16/06/2020
6 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 21/05/2020 31/05/2020
7 CB Marketing Online Marketing Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
8 CB Phát triển phần mềm Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
9 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
10 Trưởng nhóm Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/02/2020 25/02/2020

Trang 1 / 3