Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 51
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 06/01/2023 15/04/2023
2 Giáo viên bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 17/10/2022 30/10/2022
3 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính (FSCCG) Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/09/2022 30/09/2022
4 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV (FSCCG) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/09/2022 30/09/2022
5 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 02/08/2022 30/09/2022
6 Giáo viên Kỹ năng mềm Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 3 27/07/2022 16/08/2022
7 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 11/07/2022 31/07/2022
8 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 28/04/2022 30/07/2022
9 Cán bộ Thiết kế Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 27/04/2022 30/05/2022
10 Giám thị học đường Giám thị Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/05/2022 30/05/2022

Trang 1 / 6