Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 5
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Business Giảng viên - Nghiên cứu viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) TP. HCM 3 23/03/2023 23/04/2023
2 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo (FPI HN) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 1 05/03/2023 09/04/2023
3 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) TP. HCM 1 22/12/2022 31/03/2023
4 Nhân viên tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) TP. HCM 3 21/12/2022 31/03/2023
5 Giảng viên IT Giảng viên - Nghiên cứu viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) TP. HCM 5 03/01/2023 31/03/2023

Trang 1 / 1