Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 6
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 2 17/02/2023 14/03/2023
2 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 2 21/12/2022 14/01/2023
3 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 2 10/11/2022 30/11/2022
4 Trưởng nhóm Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 09/02/2022 21/02/2022
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 09/02/2022 18/02/2022
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 5 19/12/2020 29/12/2020

Trang 1 / 1