Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 32
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Truyền thông_FSC HPG Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 17/10/2022 15/12/2022
2 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Phổ thông liên cấp FPT Hà Nam 1 07/11/2022 30/11/2022
3 Cán bộ Truyền thông_FSC Bắc Ninh Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 07/11/2022 30/11/2022
4 Cán bộ Công tác học sinh_FSC HPG Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 01/11/2022 30/11/2022
5 Cán bộ TC&QL đào tạo_FSC Hải Phòng Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 01/11/2022 30/11/2022
6 Cán bộ TC&QL đào tạo_FSC Bắc Ninh Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 18/10/2022 15/11/2022
7 Giám thị học đường_FSC HPG Giám thị Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 13/10/2022 31/10/2022
8 IT Support_FSC Bắc Ninh Công nghệ thông tin Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 07/10/2022 31/10/2022
9 Cán bộ Kĩ thuật Hành chính_FSC BN Kỹ thuật hạ tầng Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 19/09/2022 31/10/2022
10 Cán bộ Thư viện_FSC HPG Thông tin thư viện Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 19/09/2022 31/10/2022

Trang 1 / 4