Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 8
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Bán trú Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 8 23/02/2022 30/06/2022
2 Giáo viên Hóa học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 22/02/2022 30/06/2022
3 Giáo viên Mĩ thuật (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/02/2022 30/06/2022
4 Giáo viên Tiếng Anh (Khối THPT) Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 30/03/2022 30/06/2022
5 Giáo viên Tiểu học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 10 29/09/2021 30/06/2022
6 Giáo viên Vovinam Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 23/11/2021 28/02/2022
7 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 5 23/03/2021 31/12/2021
8 Trưởng ban Đào tạo THCS Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/10/2021 25/12/2021

Trang 1 / 1