Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 6
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tuyển sinh (Designer) Tuyển sinh Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 08/03/2023 15/03/2023
2 CTV Tuyển sinh (Full-time) Tuyển sinh Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 27/10/2022 15/11/2022
3 Cán bộ Tuyển sinh (Sales) Tuyển sinh Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 23/09/2022 15/10/2022
4 Cán bộ Marketing Tuyển sinh Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 22/12/2021 10/01/2022
5 Cán bộ Tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 22/12/2021 10/01/2022
6 Cán bộ Phụ trách Truyền thông và Marketing Tuyển sinh Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/10/2021 30/12/2021

Trang 1 / 1