Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 160
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/11/2021 05/12/2021
2 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/07/2021 30/11/2021
3 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 16/11/2021 23/11/2021
4 Cán bộ Y tế học đường Y tế Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/10/2021 30/11/2021
5 Cán bộ Marketing online Marketing Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 18/05/2021 14/11/2021
6 Cán bộ Hành chính - Văn phòng FPOLY Hành chính - Đảm bảo Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 09/11/2021 25/11/2021
7 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 04/11/2021 01/12/2021
8 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2021 11/11/2021
9 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 15/10/2021 10/11/2021
10 Giảng viên Nhà hàng-Khách sạn Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 24/09/2021 24/10/2021

Trang 1 / 16