Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 203
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên dạy Tin học Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 09/03/2022 31/12/2022
2 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 18/02/2022 31/12/2022
3 Giảng viên Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 08/03/2022 31/12/2022
4 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 24/06/2022 27/07/2022
5 Cán bộ Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 22/06/2022 22/07/2022
6 CÁN BỘ GIÁO VỤ Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 29/06/2022 20/07/2022
7 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 17/06/2022 15/07/2022
8 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 21/02/2022 10/07/2022
9 Cán bộ Quan hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 16/05/2022 01/07/2022
10 Cán bộ Hành chính (Trợ lý Hành chính) - FPT Polytechnic Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 17/06/2022 30/06/2022

Trang 1 / 21