Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 136
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/12/2020 04/05/2021
2 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 26/03/2021 30/04/2021
3 Cán bộ kỹ thuật hành chính Hành chính - Đảm bảo Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 15/04/2021 30/04/2021
4 Cán bộ hỗ trợ CNTT và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 13/03/2021 30/04/2021
5 Cán bộ Marketing online Marketing Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/04/2021 25/04/2021
6 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/12/2020 01/05/2021
7 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp (phụ trách Marketing) Marketing Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 24/03/2021 24/04/2021
8 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/03/2021 31/03/2021
9 CB Tổ chức và quản lý đào tạo - khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/03/2021 25/03/2021
10 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 08/03/2021 08/04/2021

Trang 1 / 14