Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 224
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 18/02/2022 31/12/2022
2 Giảng viên dạy Tin học Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 09/03/2022 31/12/2022
3 Giảng viên Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 08/03/2022 31/12/2022
4 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 12/09/2022 01/11/2022
5 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/09/2022 01/10/2022
6 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 19/09/2022 01/10/2022
7 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 12/09/2022 01/10/2022
8 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 22/07/2022 01/10/2022
9 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo (FPoly Hà Nội) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2022 30/09/2022
10 Cán bộ Y tế (FPL HN) Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/09/2022 30/09/2022

Trang 1 / 23