Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 123
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Dạy nhảy hiện đại Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/11/2020 25/11/2020
2 Cán bộ Quản lý đào tạo Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/11/2020 27/12/2020
3 Cán bộ hỗ trợ và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/09/2020 30/12/2020
4 Giáo viên Nghệ thuật Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020
5 Giáo viên Kỹ năng mềm Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020
6 Giảng viên lập trình (Bộ môn UDBM) Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 08/10/2020 05/12/2020
7 Nhân viên hỗ trợ IT Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 16/11/2020 30/11/2020
8 CTV Content Marketing Marketing Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 12/10/2020 20/11/2020
9 CB Tổ Chức và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 06/11/2020 06/12/2020
10 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/10/2020 31/10/2020

Trang 1 / 13