Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin (Parttime) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 3 03/03/2023 30/06/2023
2 Cán bộ hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 08/03/2023 31/05/2023
3 English Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 8 22/03/2023 30/04/2023
4 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (CĐ FPT Polytechnic) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/03/2023 30/04/2023
5 Cán bộ Khảo thí - CĐ FPT Polytechnic Hải Phòng Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 21/03/2023 23/04/2023
6 Cán bộ Phát triển cá nhân PDP Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 06/02/2023 17/04/2023
7 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo (CĐ FPT Polytechnic) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/03/2023 16/04/2023
8 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 24/03/2023 15/04/2023
9 Cán bộ nghiên cứu phát triển Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 03/01/2023 15/04/2023
10 Cán bộ Hỗ trợ Công nghệ thông tin (FPT Polytechnic) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 01/03/2023 02/04/2023

Trang 1 / 25