Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 146
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/07/2021 08/08/2021
2 Cán bộ Quản lý đào tạo - khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/06/2021 15/07/2021
3 Cán bộ kỹ thuật hành chính Kỹ thuật hạ tầng Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 22/06/2021 05/07/2021
4 Chuyên viên Tối ưu vận hành hệ thống Đảm bảo chất lượng Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 22/06/2021 15/07/2021
5 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 22/06/2021 15/07/2021
6 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/06/2021 15/07/2021
7 Cán bộ kỹ thuật hành chính Hành chính - Đảm bảo Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 15/04/2021 10/05/2021
8 Cán bộ Marketing online Marketing Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/06/2021 30/06/2021
9 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 25/12/2020 04/07/2021
10 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 08/06/2021 30/06/2021

Trang 1 / 15