Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 77
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Ngữ văn Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 01/12/2020 31/12/2020
2 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 7 16/11/2020 12/12/2020
3 Giảng viên lập trình IoT Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 20/11/2020 12/12/2020
4 Giảng viên Thiết Kế Đồ Họa MTĐPT ( Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 06/11/2020 05/12/2020
5 Giảng viên Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện ( Thỉnh giảng). Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 06/11/2020 30/12/2020
6 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 24/11/2020 24/12/2020
7 Giảng viên thỉnh giảng ngành CNKT Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 4 30/11/2020 20/12/2020
8 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/11/2020 05/12/2020
9 Giảng viên Kinh tế Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 18/11/2020 05/12/2020
10 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/11/2020 05/12/2020

Trang 1 / 8