Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 199
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Tự động hóa và Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 06/02/2023 31/12/2023
2 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 55 06/02/2023 31/12/2023
3 Giảng viên Du lịch Nhà hàng Khách sạn Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 9 06/02/2023 31/12/2023
4 Giảng viên IT (Bộ môn IT) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 36 06/02/2023 31/12/2023
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 16 06/02/2023 31/12/2023
6 Giảng viên IT (Bộ môn Ứng dụng phần mềm) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 34 06/02/2023 31/12/2023
7 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 26 06/02/2023 31/12/2023
8 Giảng viên Business Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 12 23/02/2023 01/09/2023
9 Giảng viên Cơ hữu bộ môn Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 08/03/2023 30/06/2023
10 Giảng viên Thỉnh giảng Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 3 08/03/2023 30/06/2023

Trang 1 / 20