Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 128
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 8 04/10/2021 15/01/2022
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 15/07/2021 15/01/2022
3 Giảng viên PR – Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 03/01/2022
4 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 01/03/2022
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 17/11/2021 03/01/2022
6 Giảng viên IT Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 15/11/2021 03/01/2022
7 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 15/11/2021 01/01/2022
8 Giảng viên Kinh tế (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 15/11/2021 01/01/2022
9 Giảng Viên Quan Hệ Công Chúng & Tổ Chức Sự Kiện (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 18/10/2021 01/01/2022
10 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 24/09/2021 25/11/2021

Trang 1 / 13