Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 97
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Marketing & Sales Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 10 11/01/2021 30/04/2021
2 Giảng viên Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 06/04/2021 30/04/2021
3 Giảng Viên Thỉnh Giảng Các Nhóm Ngành Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 15 07/04/2021 30/04/2021
4 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 10 11/01/2021 30/04/2021
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa (2D, 3D, Phim) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 23/03/2021 30/04/2021
6 Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 02/04/2021 30/04/2021
7 Giảng Viên Tiếng Anh (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 26/03/2021 12/04/2021
8 Giảng Viên Quan Hệ Công Chúng & Tổ Chức Sự Kiện (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 05/03/2021 31/03/2021
9 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Part-Time) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 7 08/03/2021 31/03/2021
10 Giảng Viên Digital & Online Marketing (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 05/03/2021 31/03/2021

Trang 1 / 10