Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 16
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 26/10/2020 15/12/2020
2 CTV Tuyển Sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 09/11/2020 25/11/2020
3 CTV Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 12/10/2020 20/11/2020
4 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/10/2020 30/11/2020
5 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 09/01/2020 11/04/2020
6 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/08/2019 17/11/2019
7 Cán bộ Công tác sinh viên (sự kiện) Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/05/2019 20/05/2019
8 Tuyển gấp 01 CB chăm sóc sinh viên_Funix Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 27/09/2016 15/10/2016
9 Cán bộ Tuyển sinh_Funix Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 10 03/11/2016 15/11/2016
10 Dự án 9+_Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019

Trang 1 / 2