Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 20
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 4 19/05/2021 15/06/2021
2 CTV Truyền thông -Marketing Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 21/03/2021 31/03/2021
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/10/2020 01/04/2021
4 CTV Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 23/02/2021 15/03/2021
5 CTV Tuyển Sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 09/11/2020 31/01/2021
6 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 29/12/2020 29/01/2021
7 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 26/10/2020 15/12/2020
8 CTV Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 12/10/2020 20/11/2020
9 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 09/01/2020 11/04/2020
10 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/08/2019 17/11/2019

Trang 1 / 2