Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 25
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng FPT Polytechnic Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 26/09/2022 30/10/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 11/05/2022 25/05/2022
3 CTV Tuyển sinh - FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 23/03/2022 11/04/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/02/2022 25/02/2022
5 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 15/11/2021 01/01/2022
6 CTV tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 4 19/05/2021 15/06/2021
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/10/2020 01/04/2021
8 CTV Truyền thông -Marketing Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 21/03/2021 31/03/2021
9 CTV Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 23/02/2021 15/03/2021
10 CTV Tuyển Sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 09/11/2020 31/01/2021

Trang 1 / 3