Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 30
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) - Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 15/02/2023 31/03/2023
2 Cán bộ Tuyển sinh (Ngành Chăm sóc sức khỏe & Làm đẹp) Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 03/03/2023 15/03/2023
3 CTV Tuyển sinh fulltime - Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 06/02/2023 15/02/2023
4 Cộng tác viên Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 08/11/2022 30/11/2022
5 CTV Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 5 16/11/2022 25/11/2022
6 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng FPT Polytechnic Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 26/09/2022 30/10/2022
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 11/05/2022 25/05/2022
8 CTV Tuyển sinh - FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 23/03/2022 11/04/2022
9 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/02/2022 25/02/2022
10 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 15/11/2021 01/01/2022

Trang 1 / 3