Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 164
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 23/07/2021 31/07/2021
2 Cán bộ IT Công nghệ thông tin Trường THPT FPT Cần Thơ 1 16/06/2021 30/07/2021
3 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 15/07/2021 31/07/2021
4 Phó Phòng Tuyển Sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT Cần Thơ 1 13/07/2021 25/07/2021
5 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 29/06/2021 25/07/2021
6 Giáo Viên Quản Nhiệm/Tổ Phó Tổ Quản Nhiệm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Cần Thơ 10 22/12/2020 30/06/2021
7 Giáo Viên Ngữ Văn Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Cần Thơ 4 18/06/2021 15/07/2021
8 Giáo Viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Cần Thơ 4 18/06/2021 15/07/2021
9 Giáo Viên Hoá Học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Cần Thơ 4 18/06/2021 15/07/2021
10 Giáo Viên Địa Lý Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Cần Thơ 4 18/06/2021 15/07/2021

Trang 1 / 17