Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 114
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên thỉnh giảng các môn nhạc cụ dân tộc Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/12/2020 20/12/2020
2 Cán bộ Thông tin – Thư viện (NAM) Thông tin thư viện Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 24/11/2020 20/12/2020
3 Giảng viên thỉnh giảng ngành CNKT Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 4 30/11/2020 20/12/2020
4 CỘNG TÁC VIÊN TELESALE Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 4 30/11/2020 20/12/2020
5 Nhân viên hỗ trợ IT Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 16/11/2020 30/11/2020
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 16/11/2020 29/11/2020
7 Trưởng ban Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 16/11/2020 29/11/2020
8 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 13/11/2020 29/11/2020
9 CTV Tuyển Sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 09/11/2020 25/11/2020
10 Trưởng phòng CTSV Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 06/11/2020 20/11/2020

Trang 1 / 12