Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 361
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên bộ môn THPT Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 20 18/08/2021 30/06/2023
2 Giáo viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/08/2021 30/06/2023
3 Giáo Viên Tin Học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 18/08/2021 30/06/2023
4 Giáo Viên Vật Lý Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/08/2021 30/06/2023
5 Giảng viên cơ hữu Tiếng Nhật Tiếng Nhật Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 28/12/2022 30/04/2023
6 Giảng viên cơ hữu Tiếng Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 28/12/2022 30/04/2023
7 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 6 28/12/2022 30/04/2023
8 Giảng viên cơ hữu Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 9 28/12/2022 30/04/2023
9 Giảng viên cơ hữu ngành Toán (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 28/12/2022 30/04/2023
10 Giảng viên cơ hữu Quản trị Kinh doanh (Tiến sĩ) Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 28/12/2022 30/04/2023

Trang 1 / 37