Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 195
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 26/11/2021 15/12/2021
2 Nhân viên kỹ thuật hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 04/11/2021 30/11/2021
3 Giảng viên PR – Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 03/01/2022
4 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 01/03/2022
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 17/11/2021 03/01/2022
6 Cán bộ Dịch vụ Sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 09/11/2021 25/11/2021
7 Cán Bộ Tư Vấn Tâm Lý Học Đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Cần Thơ 1 19/08/2021 30/11/2021
8 Giảng viên cơ hữu ngành CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 02/08/2021 31/12/2021
9 Giảng viên thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 30/08/2021 30/11/2021
10 Trưởng bộ môn Tin học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Cần Thơ 1 08/09/2021 31/12/2021

Trang 1 / 20