Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 255
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Quản nhiệm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 15 23/03/2022 30/06/2022
2 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 30/06/2022
3 Cán bộ Tổ chức sự kiện _ FPTU Cần Thơ Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 19/05/2022 15/06/2022
4 Giáo viên kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/08/2021 01/06/2022
5 Giảng viên Thiết kế đồ hoạ Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 25/03/2022 01/06/2022
6 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 25/03/2022 01/06/2022
7 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 25/03/2022 01/06/2022
8 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/06/2022
9 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 30/03/2022 01/06/2022
10 Giảng viên Khách sạn – Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/06/2022

Trang 1 / 26