Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 297
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 19/08/2021 01/12/2022
2 CTV Digital Marketing (fulltime) - Đại học FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 28/09/2022 30/10/2022
3 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng FPT Polytechnic Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 26/09/2022 30/10/2022
4 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FAICT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 14/09/2022 14/10/2022
5 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/10/2022
6 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 30/03/2022 01/10/2022
7 Giảng viên CNTT (chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, Thiết kế Website) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 30/03/2022 01/10/2022
8 Giảng viên Khách sạn – Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/10/2022
9 Giảng viên Cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 4 30/03/2022 01/10/2022
10 Giảng viên chuyên ngành PR – Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/10/2022

Trang 1 / 30