Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 205
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Ngữ văn Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 01/12/2020 31/12/2020
2 Giảng viên Dạy nhảy hiện đại Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/11/2020 25/11/2020
3 Giảng viên lập trình IoT Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 20/11/2020 12/12/2020
4 Giảng viên Thiết Kế Đồ Họa MTĐPT ( Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 06/11/2020 05/12/2020
5 Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn CF) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 19/11/2020 05/12/2020
6 Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn SE) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 19/11/2020 05/12/2020
7 Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn ITS) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 19/11/2020 05/12/2020
8 Giảng viên Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện ( Thỉnh giảng). Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 06/11/2020 30/12/2020
9 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 24/11/2020 24/12/2020
10 Lập trình viên Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/09/2020 01/01/2021

Trang 1 / 21