Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 260
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 1 19/04/2021 19/05/2021
2 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/12/2020 04/05/2021
3 Cán Bộ Hỗ Trợ Công Nghê Thông Tin Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 24/03/2021 01/05/2021
4 Cán Bộ Thư Viện Thông tin thư viện Trường Đại học FPT TP. HCM 2 15/04/2021 15/05/2021
5 Cán Bộ Marketing và truyền thông (phụ trách Design) Thiết kế Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) TP. HCM 2 13/04/2021 13/05/2021
6 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/12/2020 01/05/2021
7 Giảng viên Thiết Kế Đồ Hoạ và Mỹ Thuật (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 11/01/2021 20/04/2021
8 Giảng Viên Âm Nhạc (Đàn Nguyệt) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 06/04/2021 20/04/2021
9 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 09/03/2021 15/04/2021
10 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 31/03/2021 20/04/2021

Trang 1 / 26