Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 347
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Thiết Kế Đồ Hoạ (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 24/11/2021 04/01/2022
2 Giảng viên - Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 26/07/2021 31/12/2021
3 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành Kinh tế (Full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 28/07/2021 31/12/2021
4 Giảng Viên Âm Nhạc (Đàn Tì Bà) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 10/11/2021 31/12/2021
5 Giảng Viên Âm nhạc (Sáo Trúc) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 10/11/2021 31/12/2021
6 Giảng viên Chính trị Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 4 10/11/2021 31/12/2021
7 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 6 10/11/2021 31/12/2021
8 Giảng Viên Âm nhạc (Đàn Bầu) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 10/11/2021 31/12/2021
9 Giảng Viên Âm Nhạc (Đàn Nguyệt) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 10/11/2021 31/12/2021
10 Giảng viên Công nghệ thông tin (Software Engineering) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 12/11/2021 31/12/2021

Trang 1 / 35