Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 504
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Tự động hóa và Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 06/02/2023 31/12/2023
2 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 55 06/02/2023 31/12/2023
3 Giảng viên Du lịch Nhà hàng Khách sạn Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 9 06/02/2023 31/12/2023
4 Giảng viên IT (Bộ môn IT) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 36 06/02/2023 31/12/2023
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 16 06/02/2023 31/12/2023
6 Giảng viên IT (Bộ môn Ứng dụng phần mềm) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 34 06/02/2023 31/12/2023
7 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 26 06/02/2023 31/12/2023
8 Giảng viên phụ trách nghệ thuật( Mỹ thuật ) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 2 08/12/2022 01/09/2023
9 Giảng viên phụ trách nghệ thuật (Nhảy hiện đại) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 2 08/12/2022 01/09/2023
10 Giảng viên tiếng Anh (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 2 04/03/2023 30/06/2023

Trang 1 / 51