Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 149
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 8 19/04/2021 31/05/2021
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 29/03/2021 31/05/2021
3 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 19/04/2021 19/05/2021
4 Cán bộ tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 16/04/2021 30/04/2021
5 Giáo viên Business Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Bình Định 1 16/04/2021 30/04/2021
6 Giáo viên Địa lý Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Bình Định 1 16/04/2021 30/04/2021
7 Giáo viên Lịch sử Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 15/04/2021 23/04/2021
8 Giáo viên Địa lý Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 15/04/2021 23/04/2021
9 Giáo viên Lý - STEM Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 2 15/04/2021 23/04/2021
10 Giáo viên Ngữ Văn Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 2 15/04/2021 23/04/2021

Trang 1 / 15