Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 536
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên, Nghiên Cứu Viên Cơ hữu Khối Ngành Kinh Tế Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 19/02/2023 30/11/2023
2 Giảng viên Business Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/11/2023
3 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 5 22/02/2023 30/11/2023
4 Giảng viên IT Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/11/2023
5 IT Lecturer (Vietnamese & Forgeiner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/11/2023
6 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 22/02/2023 30/11/2023
7 English Lecturer (Full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 12 05/02/2023 30/11/2023
8 Giảng viên Trí tuệ nhân tạo Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 11/10/2022 30/11/2023
9 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 22 22/02/2023 30/11/2023
10 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 21/02/2023 30/11/2023

Trang 1 / 54