Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 56
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 24/11/2020 30/11/2020
2 Giảng viên Quản trị du lịch & Lữ hành Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Đại học FPT Đà Nẵng 6 18/11/2020 18/12/2020
3 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 23/11/2020 15/12/2020
4 Cán bộ Tổ chức sự kiện Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Đà Nẵng 8 15/10/2020 15/12/2020
5 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 26/10/2020 15/12/2020
6 Cán bộ Tuyển sinh - phụ trách Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/10/2020 15/12/2020
7 Cán bộ Truyền thông Marketing Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 07/09/2020 15/12/2020
8 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Đà Nẵng 10 05/11/2020 15/12/2020
9 Giáo viên Nghệ thuật Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020
10 Giáo viên Kỹ năng mềm Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020

Trang 1 / 6