Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 245
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 25 12/11/2021 17/02/2022
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 5 17/11/2021 17/02/2022
3 Cán bộ Kế toán Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 24/11/2021 10/12/2021
4 Giáo viên Vovinam Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 23/11/2021 20/12/2021
5 CTV PR&Marketing (Full-time) Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 23/11/2021 15/12/2021
6 CTV Tư vấn tuyển sinh (Full-time) Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 3 23/11/2021 15/12/2021
7 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Bình Định 2 01/11/2021 24/11/2021
8 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 20 05/11/2021 30/11/2021
9 Giáo viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 23/03/2021 30/11/2021
10 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Bình Định 2 30/08/2021 30/11/2021

Trang 1 / 25