Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 412
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo Viên Giáo Dục Công Dân Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 12/04/2022 31/12/2022
2 Giáo viên Giáo dục thể chất (Vovinam) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 31/12/2022
3 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 20 05/11/2021 09/12/2022
4 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 3 13/05/2022 30/11/2022
5 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 13/07/2022 30/11/2022
6 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 30/11/2022
7 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 3 01/06/2021 31/10/2022
8 English Lecturer (Vietnamese & Forgeiner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 3 30/04/2022 31/10/2022
9 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 01/10/2021 31/10/2022
10 Giáo viên Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 23/09/2022 31/10/2022

Trang 1 / 42