Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1093
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 06/03/2021 15/08/2021
2 Giáo viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Hà Nội 2 01/04/2021 15/08/2021
3 Giảng viên Marketing (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 21/07/2021 10/08/2021
4 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Hà Nội 2 21/07/2021 31/08/2021
5 Cán bộ Media Quay dựng Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/07/2021 10/08/2021
6 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/07/2021 30/07/2021
7 Giáo viên Địa lý Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/07/2021 10/08/2021
8 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 31/05/2021 30/07/2021
9 Cán bộ hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/07/2021 08/08/2021
10 Cán bộ Phát triển cá nhân Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường THPT FPT Hà Nội 1 25/06/2021 01/08/2021

Trang 1 / 110