Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 872
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 7 16/11/2020 12/12/2020
2 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 11/11/2020 12/12/2020
3 Giảng viên IT (Bộ môn An toàn thông tin_IA) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/11/2020 12/12/2020
4 Giảng viên IT (Bộ môn: Software Engineering) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 20/11/2020 12/12/2020
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 27/11/2020 12/12/2020
6 Giám thị học đường Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/11/2020 15/12/2020
7 Cán bộ Quản lý đào tạo Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/11/2020 27/12/2020
8 Cán bộ Quản lý và Tư vấn đào tạo Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1 26/10/2020 21/12/2020
9 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 23/09/2020 16/12/2020
10 Cán bộ hỗ trợ và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/09/2020 30/12/2020

Trang 1 / 88