Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1795
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Graphic Design Lecturer Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 24/03/2023 15/08/2023
2 IT Lecturer Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 17/03/2023 31/07/2023
3 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 6 15/03/2023 31/07/2023
4 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Giang 4 28/02/2023 31/07/2023
5 Giáo viên văn hóa phổ thông Giảng viên/Giáo viên Tổ chức Giáo dục FPT Toàn Quốc 500 13/03/2023 15/07/2023
6 Cán bộ PR Marketing Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 23/03/2023 30/04/2023
7 English Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 8 22/03/2023 30/04/2023
8 English Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Hà Nội 16 22/03/2023 30/04/2023
9 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (CĐ FPT Polytechnic) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/03/2023 30/04/2023
10 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 10 07/02/2023 30/04/2023

Trang 1 / 180