Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1175
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Ngữ văn Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Hà Nội 3 08/11/2021 30/11/2021
2 Cán bộ Phát triển chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 17/09/2021 12/12/2021
3 Giảng viên Công nghệ thông tin (SE) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 5 15/10/2021 16/01/2022
4 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 8 04/10/2021 15/01/2022
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 15/07/2021 15/01/2022
6 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 2 12/04/2021 30/11/2021
7 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 26/10/2021 30/11/2021
8 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/11/2021 05/12/2021
9 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT Hà Nội 1 23/11/2021 06/12/2021
10 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 27/07/2021 30/11/2021

Trang 1 / 118