Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1574
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Toán (Full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 19/09/2022 01/01/2023
2 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 5 26/09/2022 15/12/2022
3 Giảng viên Công nghệ thông tin (ITS) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 10 26/09/2022 15/12/2022
4 GIẢNG VIÊN/CHUYÊN GIA CAO CẤP FPT Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Tập đoàn FPT Toàn Quốc 30 03/06/2022 30/11/2022
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa (dạy Interaction Design và Communication Design) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 07/09/2022 30/11/2022
6 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FPL HN Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 50 24/08/2022 30/11/2022
7 Giảng viên CNTT_FPL HN Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 50 24/08/2022 30/11/2022
8 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 28/09/2022 31/10/2022
9 Cán bộ Kĩ thuật Hành chính_FSC BN Kỹ thuật hạ tầng Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 19/09/2022 31/10/2022
10 Giáo viên Giáo dục công dân_FSC HPG Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 19/09/2022 31/10/2022

Trang 1 / 158