Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 998
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Business (full-time) Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 15/04/2021 26/04/2021
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 15/04/2021 30/04/2021
3 CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN NỘI DUNG ĐÀO TẠO (MẢNG IT) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Đào tạo Cán bộ FPT - FCU (FPT HO) Hà Nội 1 20/04/2021 30/04/2021
4 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 20/04/2021 15/05/2021
5 Cán bộ Hành chính - Thư ký Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/04/2021 15/05/2021
6 Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng Công Trình Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/04/2021 27/04/2021
7 Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình Xây Dựng Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/04/2021 27/04/2021
8 Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/04/2021 27/04/2021
9 Giảng viên Tiếng Nhật Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 02/04/2021 30/04/2021
10 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 26/03/2021 30/04/2021

Trang 1 / 100