THÔNG TIN ĐƠN VỊ


Ảnh Đơn Vị Làm Việc

Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT, trực thuộc Tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 2006 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho đất nước, Trường Đại học FPT là môi trường sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên sự trưởng thành về nhân cách và năng lực để có thể vượt qua mọi thách thức, đối đầu với mọi thay đổi, đi đến thành công, góp phần làm phồn vinh đất nước và thúc đẩy tiến trình của nền kinh tế tri thức.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các ứng viên có Tâm huyết, Tài năng, Trình độ để chung tay xây dựng một trường Đại học đích thực. 

Thông tin tuyển dụng của Trường được đăng và cập nhật tại https://career.fpt.edu.vn/. Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng "Làm khác để làm tốt"!.

 


Thông tin tuyển dụng

Vị trí: English Lecturer (Full-time)
Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên
Mức lương: Theo thỏa thuận

Job description:

 • Teach subjects in English
 • Periodically review and revise implementation plans (as necessary)
 • Create tests for the final exam, mark the test, participate in meetings/workshops/training programs
 • Perform other related tasks directly communicated by the immediate head

Vacancies: 8 foreign lecturers, 4 Vietnamese Lecturers

Requirements:

 • Hold a Master’s Degree or above in English Language or English Teaching
 • Hold a certificate of TESOL, CELTA, or TEFL
 • Have at least 3 years of experience in teaching Academic English (outside Viet Nam with a foreign Lecturer)
 • Proficient in applying information technology in teaching, high sense of responsibility, dedicated to loving the profession
 • Priority have experience teaching English to learners with intermediate to advanced English levels, have attended relevant training for professional growth and development

Benefits:

 • Salary: negotiable and very attractive (Details will be negotiated in the Interview)
 • Compulsory health insurance & other health insurance by FPT (FPT Care)
 • Accommodation allowance
 • Airfare allowance
 • Application fees for a work permit and work visa covered
 • Tet Holiday (Vietnam Lunar New Year) bonus
 • Summer Holiday bonus as per FPT University’s policy
 • Paid annual leave and public holidays 
 • One day off on Traditional New Year and one day off on Independence Day of the candidate’s country

Working location: FPT University, Da Nang Campus - FPT City urban area, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam 

How to apply: Send an up-to-date CV and an introduction video about your personal information, educational background, and working experience with the subject “FU – English Lecturer” to Email: [email protected]

 

Số lượng: 12
Ngày đăng - Ngày hết hạn: 05/02/2023 - 30/11/2023

715