THÔNG TIN ĐƠN VỊ


Ảnh Đơn Vị Làm Việc

Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT, trực thuộc Tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 2006 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho đất nước, Trường Đại học FPT là môi trường sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên sự trưởng thành về nhân cách và năng lực để có thể vượt qua mọi thách thức, đối đầu với mọi thay đổi, đi đến thành công, góp phần làm phồn vinh đất nước và thúc đẩy tiến trình của nền kinh tế tri thức.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các ứng viên có Tâm huyết, Tài năng, Trình độ để chung tay xây dựng một trường Đại học đích thực. 

Thông tin tuyển dụng của Trường được đăng và cập nhật tại https://career.fpt.edu.vn/. Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng "Làm khác để làm tốt"!.

 


Thông tin tuyển dụng

Vị trí: Part-time English Lecturer (Foreigner and Vietnamese)
Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên
Mức lương: Theo thỏa thuận

Job description

  • Teach General English, Business English and English for Academic Purposes
  • Grade tests, assignments and provide feedback to students
  • Have 15 - 30 teaching hours/week

Vacancies: 3 foreigners and 7 Vietnamese

Start date: January 2022

Working location: FPT University, Hoa Lac High Tech Park, Thach That, Hanoi, Vietnam (FPTU bus service provided)

Requirement:

  • Hold Master’s Degree or higher majoring in English Language or English Language Teaching
  • Have at least 3 years of experience in teaching Academic English
  • Dedicate to students and education
  • Technology proficiency in teaching

Benefits:

  • Salary: negotiable and very attractive (Details will be negotiated in the Interview)
  • Application fees for work permit and work visa in Vietnam covered
  • Opportunity to become a full-time teacher with full benefit package

How to apply: Send most updated CV and introduction video about your personal information, education background and working experience with subject “FPTU HN – English Lecturer” to hr.fehn@fe.edu.vn

Số lượng: 10
Ngày đăng - Ngày hết hạn: 11/11/2021 - 31/12/2021

1480