THÔNG TIN ĐƠN VỊ


Ảnh Đơn Vị Làm Việc

Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT, trực thuộc Tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 2006 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho đất nước, Trường Đại học FPT là môi trường sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên sự trưởng thành về nhân cách và năng lực để có thể vượt qua mọi thách thức, đối đầu với mọi thay đổi, đi đến thành công, góp phần làm phồn vinh đất nước và thúc đẩy tiến trình của nền kinh tế tri thức.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các ứng viên có Tâm huyết, Tài năng, Trình độ để chung tay xây dựng một trường Đại học đích thực. 

Thông tin tuyển dụng của Trường được đăng và cập nhật tại https://career.fpt.edu.vn/. Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng "Làm khác để làm tốt"!.

 


Thông tin tuyển dụng

Vị trí: English Lecturer
Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên
Mức lương: Theo thỏa thuận

Job description:

 • Get involved in teaching and learning activities based on the standard English curriculum
 • Attend subject meetings, seminars and extracurricular activities related to the curriculum
 • Support students to participate in internal and international English competitions
 • Manage classes according to the regulations of the training board
 • Contribute to the exam bank and share practical experiences in teaching with English team

Job requirements:

 

 • Have a university or master degree (with TESOL certificate)
 • Have teaching experience or work experience from 2 years or more
 • Have pedagogical capacity, good communication skills

 • Be good at Microsoft Office and new technology applications

 • Apply modern and advanced teaching methods, have many suitable approaches for many different types of students

 • Be passionate about teaching, enthusiastic and responsible

 • Native English speakers from English speaking countries such as UK, USA, Canada, Australia, …

Benefits:

 • Salary: negotiable and very attractive (Details will be negotiated in the Interview)

How to apply: Interested candidates please send an up to date CV and an introduction video about your personal information, education background and working experience with subject “English Lecturer” to [email protected]

Số lượng: 3
Ngày đăng - Ngày hết hạn: 01/06/2021 - 25/07/2021

938