Chúng tôi là PID Team !

People - Idea - Dialogue

PID Team là một nhóm gồm 5 sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm - Đại học FPT.

 

PID Team được giao trọng trách xây dựng một hệ thống website tuyển dụng chuyên nghiệp, thân thiện với người dùng cho Tổ chức giáo dục FPT (FPT Education)

 

Dự án bắt đầu vào ngày 18/05/2020 và kết thúc vào ngày 03/09/2020, dưới sự chấp thuận và hợp tác của Phòng quản lý nhân sự (FPT Edu HR) và Phòng phát triển phần mềm (App.FEHO) của Tổ chức giáo dục FPT

Các thành viên

Bùi Thanh Tùng

Đỗ Văn Tuấn

Project Manager

"Chân thành chân thật là thứ đáng trân quý, không như vàng bạc mà có thể đem đi cân ký."

Bùi Thanh Tùng

Bùi Thanh Tùng

Front-End Developer

"The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails."

Bùi Thanh Tùng

Nguyễn Thái Bảo

Technical Leader

"Nothing changes if nothing changes"

Bùi Thanh Tùng

Đỗ Duy Luyện

Front-End Developer

"If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl, but by all means, keep moving"

Bùi Thanh Tùng

Trần Quốc Đạt

Back-End Developer

"All the choices уou made уesterdaу Those make уou become who уou are todaу"